Magpadala ng email ng pag-activate


Dapat itong tumugma sa email address na nauugnay sa iyong account. Kung hindi mo ito binago mula sa panel ng control ng user, ito ang email address na iyong tinukoy kapag nakarehistro ka.